Download FPT Play for Android TV APK

App: FPT Play
Version: 7.10.6 (4171)
Languages: 74
Package: net.fptplay.ottbox
Downloads: 20
52.3 MB (54,840,528 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 25Features: 5Libraries: 2
Supports Android TV
Uploaded September 23, 2023 at 2:07AM UTC by HoldTheDoor


Download APK
52.3 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in FPT Play for Android TV

Phiên bản 7.10.6:
Cảm ơn bạn đã sử dụng FPT Play for Android TV. Ứng dụng được cập nhật định kỳ và thường xuyên nhằm nâng cao trải nghiệm tốt hơn.
Chi tiết cập nhật như sau:

- Khắc phục một số lỗi, cải thiện hiệu năng và tăng trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi mong muốn có sự đóng góp của các bạn ở bản cập nhật kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết qua Email: hotrofptplay@fpt.com

About FPT Play for Android TV

All versions
FPT Play for Android TV 7.11.13

Version:7.11.13

Uploaded:November 13, 2023 at 1:36AM UTC

File size:52.23 MB

Downloads:18

FPT Play for Android TV 7.11.12

Version:7.11.12

Uploaded:October 18, 2023 at 1:36AM UTC

File size:52.23 MB

Downloads:30

FPT Play for Android TV 7.10.6
September 23, 2023

Version:7.10.6

Uploaded:September 23, 2023 at 2:07AM UTC

File size:52.3 MB

Downloads:20

FPT Play for Android TV 7.9.9
September 5, 2023

Version:7.9.9

Uploaded:September 5, 2023 at 1:47AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:24

FPT Play for Android TV 7.9.8

Version:7.9.8

Uploaded:August 18, 2023 at 2:37AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:43

FPT Play for Android TV 7.9.5

Version:7.9.5

Uploaded:August 11, 2023 at 1:56AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:11

FPT Play for Android TV 7.8.4

Version:7.8.4

Uploaded:July 21, 2023 at 2:19AM UTC

File size:51.84 MB

Downloads:29

FPT Play for Android TV 7.7.16

Version:7.7.16

Uploaded:July 6, 2023 at 1:47AM UTC

File size:51.81 MB

Downloads:10

FPT Play for Android TV 7.7.14

Version:7.7.14

Uploaded:June 28, 2023 at 10:56AM UTC

File size:51.41 MB

Downloads:14

FPT Play for Android TV 7.6.23

Version:7.6.23

Uploaded:May 11, 2023 at 10:48AM UTC

File size:51.87 MB

Downloads:58

Comments