Download FPT Play for Android TV APK

App: FPT Play
Version: 7.12.16 (4180)
Languages: 74
Package: net.fptplay.ottbox
Downloads: 635
51.64 MB (54,146,533 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 27Features: 6Libraries: 2
Supports Android TV
Uploaded December 15, 2023 at 1:50AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
51.64 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in FPT Play for Android TV

Phiên bản 7.12.16:
Cảm ơn bạn đã sử dụng FPT Play for Android TV. Ứng dụng được cập nhật định kỳ và thường xuyên nhằm nâng cao trải nghiệm tốt hơn.
Chi tiết cập nhật như sau:

- Khắc phục một số lỗi, cải thiện hiệu năng và tăng trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi mong muốn có sự đóng góp của các bạn ở bản cập nhật kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết qua Email: hotrofptplay@fpt.com

About FPT Play for Android TV

All versions
FPT Play for Android TV 7.14.21

Version:7.14.21

Uploaded:May 31, 2024 at 5:24AM UTC

File size:52.01 MB

Downloads:209

FPT Play for Android TV 7.14.19

Version:7.14.19

Uploaded:May 8, 2024 at 3:11AM UTC

File size:52.01 MB

Downloads:66

FPT Play for Android TV 7.14.18

Version:7.14.18

Uploaded:April 26, 2024 at 6:47AM UTC

File size:52.01 MB

Downloads:24

FPT Play for Android TV 7.13.9
February 21, 2024

Version:7.13.9

Uploaded:February 21, 2024 at 10:47AM UTC

File size:51.85 MB

Downloads:152

FPT Play for Android TV 7.12.16

Version:7.12.16

Uploaded:December 15, 2023 at 1:50AM UTC

File size:51.64 MB

Downloads:635

FPT Play for Android TV 7.11.13

Version:7.11.13

Uploaded:November 13, 2023 at 1:36AM UTC

File size:52.23 MB

Downloads:43

FPT Play for Android TV 7.11.12

Version:7.11.12

Uploaded:October 18, 2023 at 1:36AM UTC

File size:52.23 MB

Downloads:35

FPT Play for Android TV 7.10.6
September 23, 2023

Version:7.10.6

Uploaded:September 23, 2023 at 2:07AM UTC

File size:52.3 MB

Downloads:23

FPT Play for Android TV 7.9.9
September 5, 2023

Version:7.9.9

Uploaded:September 5, 2023 at 1:47AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:26

FPT Play for Android TV 7.9.8

Version:7.9.8

Uploaded:August 18, 2023 at 2:37AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:59

Comments