Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.2.0 (296)
Languages: 75
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 2
188.97 MB (198,152,425 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 39Features: 4Libraries: 3
Uploaded September 26, 2023 at 3:52AM UTC by HoldTheDoor


Download APK
188.97 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

Phiên bản lần này có gì nổi bật?
- Cải tiến giao diện tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng, thân thiện hơn.
- Thêm tính năng thông báo điểm thưởng hết hạn, giúp bạn không bỏ lỡ bất kì ưu đãi nào.
- Cải thiện tốc độ và tăng cường hiệu suất ứng dụng.
Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions
Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.7

Version:3.2.7

Uploaded:November 15, 2023 at 6:48PM UTC

File size:192.79 MB

Downloads:4

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.6

Version:3.2.6

Uploaded:November 7, 2023 at 4:58AM UTC

File size:188.01 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.5

Version:3.2.5

Uploaded:November 2, 2023 at 9:00PM UTC

File size:192.72 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.4

Version:3.2.4

Uploaded:November 2, 2023 at 6:54PM UTC

File size:192.73 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.2

Version:3.2.2

Uploaded:October 25, 2023 at 7:25PM UTC

File size:192.61 MB

Downloads:1

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.1

Version:3.2.1

Uploaded:October 13, 2023 at 9:24AM UTC

File size:191.82 MB

Downloads:1

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.2.0

Version:3.2.0

Uploaded:September 26, 2023 at 3:52AM UTC

File size:188.97 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.1.9

Version:3.1.9

Uploaded:September 14, 2023 at 10:48AM UTC

File size:188.36 MB

Downloads:1

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.1.8

Version:3.1.8

Uploaded:September 7, 2023 at 3:40AM UTC

File size:190.06 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.1.7

Version:3.1.7

Uploaded:August 29, 2023 at 3:07AM UTC

File size:189.07 MB

Downloads:6

Comments