Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.4.3 (348)
Languages: 75
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 6
237.78 MB (249,334,223 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 40Features: 7Libraries: 3
Uploaded April 25, 2024 at 7:23AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
237.78 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

Phiên bản mới nhất của Long Châu có gì nổi bật?
+ Giao diện giỏ hàng mới, trực quan và đơn giản.
+ Cải tiến danh sách sản phẩm giúp xem thông tin dễ dàng hơn.
+ Xem bài viết sức khoẻ, bệnh ngay tại ứng dụng.
Sổ Tiêm chủng điện tử thông minh hơn với
+ Cập nhật Mã Tiêm chủng quốc gia và lịch sử tiêm chủng cho bản thân và gia đình.
+ Cải tiến chức năng tìm kiếm trung tâm tiêm chủng.
Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions

Version:3.4.4

Uploaded:May 9, 2024 at 2:35AM UTC

File size:239 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.3

Version:3.4.3

Uploaded:April 25, 2024 at 7:23AM UTC

File size:237.78 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.2

Version:3.4.2

Uploaded:April 24, 2024 at 7:57PM UTC

File size:237.77 MB

Downloads:7

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.1

Version:3.4.1

Uploaded:April 11, 2024 at 12:43AM UTC

File size:205.14 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.0

Version:3.4.0

Uploaded:April 4, 2024 at 7:51AM UTC

File size:205.06 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.9

Version:3.3.9

Uploaded:March 28, 2024 at 7:26PM UTC

File size:204.93 MB

Downloads:5

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.8

Version:3.3.8

Uploaded:March 13, 2024 at 2:59AM UTC

File size:204.69 MB

Downloads:5

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.7

Version:3.3.7

Uploaded:March 7, 2024 at 3:02AM UTC

File size:203.7 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.6

Version:3.3.6

Uploaded:February 29, 2024 at 3:15AM UTC

File size:203.62 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.5

Version:3.3.5

Uploaded:February 23, 2024 at 5:11AM UTC

File size:203.25 MB

Downloads:5

Comments