Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.4.6 (355)
Languages: 76
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 3
251.44 MB (263,657,533 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 40Features: 11Libraries: 3
Uploaded May 23, 2024 at 1:40AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
251.44 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

Long Châu phiên bản mới - Có gì nổi bật?
- Bổ sung trang Đội ngũ chuyên môn với các bác sĩ, dược sĩ dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng kiểm duyệt bài viết tại Long Châu.
Sổ Tiêm chủng điện tử thông minh hơn với các tính năng:
- Xem lịch sử đơn hàng tiêm chủng.
- Theo dõi mũi tiêm đã thanh toán.
- Tính năng "Quan tâm" giúp bạn truy cập thông tin vắc xin nhanh chóng.
Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions
Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.5.8

Version:3.5.8

Uploaded:July 18, 2024 at 3:52AM UTC

File size:326.46 MB

Downloads:2

Version:3.5.7

Uploaded:July 8, 2024 at 6:12PM UTC

File size:323.31 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.5.6

Version:3.5.6

Uploaded:June 28, 2024 at 2:53AM UTC

File size:308.2 MB

Downloads:4

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.5.4

Version:3.5.4

Uploaded:June 17, 2024 at 3:59AM UTC

File size:263.65 MB

Downloads:5

Version:3.5.2

Uploaded:June 7, 2024 at 6:43AM UTC

File size:262.48 MB

Downloads:2

Version:3.4.9

Uploaded:May 30, 2024 at 6:39PM UTC

File size:254.77 MB

Downloads:5

Version:3.4.6

Uploaded:May 23, 2024 at 1:40AM UTC

File size:251.44 MB

Downloads:3

Version:3.4.4

Uploaded:May 9, 2024 at 2:35AM UTC

File size:239 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.3

Version:3.4.3

Uploaded:April 25, 2024 at 7:23AM UTC

File size:237.78 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.2

Version:3.4.2

Uploaded:April 24, 2024 at 7:57PM UTC

File size:237.77 MB

Downloads:7

Comments