Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.4.9 (362)
Languages: 76
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 5
254.77 MB (267,147,142 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 42Features: 11Libraries: 3
Uploaded May 30, 2024 at 6:39PM UTC by HoldTheDoor

Download APK
254.77 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

Phiên bản mới nhất của Long Châu mang đến nhiều tính năng vượt trội:
- Ra mắt bài viết Long-form với thông tin chuyên sâu, hình thức đẹp mắt, đồng hành cùng bạn trên hành trình chăm sóc sức khoẻ.
- Chung sức ủng hộ Trẻ mắc bệnh ung thư máu & tim bẩm sinh qua chương trình Đồng hành cùng chiến binh nhí.
- Cải thiện tốc độ ứng dụng và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.
Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions
Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.5.4

Version:3.5.4

Uploaded:June 17, 2024 at 3:59AM UTC

File size:263.65 MB

Downloads:3

Version:3.5.2

Uploaded:June 7, 2024 at 6:43AM UTC

File size:262.48 MB

Downloads:1

Version:3.4.9

Uploaded:May 30, 2024 at 6:39PM UTC

File size:254.77 MB

Downloads:5

Version:3.4.6

Uploaded:May 23, 2024 at 1:40AM UTC

File size:251.44 MB

Downloads:3

Version:3.4.4

Uploaded:May 9, 2024 at 2:35AM UTC

File size:239 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.3

Version:3.4.3

Uploaded:April 25, 2024 at 7:23AM UTC

File size:237.78 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.2

Version:3.4.2

Uploaded:April 24, 2024 at 7:57PM UTC

File size:237.77 MB

Downloads:7

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.1

Version:3.4.1

Uploaded:April 11, 2024 at 12:43AM UTC

File size:205.14 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.0

Version:3.4.0

Uploaded:April 4, 2024 at 7:51AM UTC

File size:205.06 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.9

Version:3.3.9

Uploaded:March 28, 2024 at 7:26PM UTC

File size:204.93 MB

Downloads:5

Comments