Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.5.4 (369)
Languages: 76
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 4
263.65 MB (276,458,413 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 42Features: 11Libraries: 3
Uploaded June 17, 2024 at 3:59AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
263.65 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

Long Châu - Phiên bản mới với tính năng nổi bật:
- Thanh toán chuyển khoản nhanh chóng bằng mã QR
- Tăng tốc độ ứng dụng và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions

Version:3.5.7

Uploaded:July 8, 2024 at 6:12PM UTC

File size:323.31 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.5.6

Version:3.5.6

Uploaded:June 28, 2024 at 2:53AM UTC

File size:308.2 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.5.4

Version:3.5.4

Uploaded:June 17, 2024 at 3:59AM UTC

File size:263.65 MB

Downloads:4

Version:3.5.2

Uploaded:June 7, 2024 at 6:43AM UTC

File size:262.48 MB

Downloads:2

Version:3.4.9

Uploaded:May 30, 2024 at 6:39PM UTC

File size:254.77 MB

Downloads:5

Version:3.4.6

Uploaded:May 23, 2024 at 1:40AM UTC

File size:251.44 MB

Downloads:3

Version:3.4.4

Uploaded:May 9, 2024 at 2:35AM UTC

File size:239 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.3

Version:3.4.3

Uploaded:April 25, 2024 at 7:23AM UTC

File size:237.78 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.2

Version:3.4.2

Uploaded:April 24, 2024 at 7:57PM UTC

File size:237.77 MB

Downloads:7

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.1

Version:3.4.1

Uploaded:April 11, 2024 at 12:43AM UTC

File size:205.14 MB

Downloads:3

Comments