All APKs for (universal) variant
Imagine for Instagram 4.0.10 beta APK
February 19, 2018
Imagine for Instagram 3.5 beta APK
April 25, 2016
Imagine for Instagram 3.3 beta APK
January 6, 2016