- รองรับการยืนยันตัวตน IAL,AAL
- รองรับการแสดงประวัติสุขภาพ (PHR)
- รองรับใบรับรองแพทย์ดิจิทัล
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา/ประกัน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งาน

The application is used for the whole county of the Kingdom of Thailand.

ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์
อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบประวัติวัคซีนและผลการตรวจ COVID-19 สำหรับใช้ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
- แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล่าสุด
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน

See available downloads
A more recent upload may be available below!
Download

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Multiple valid signatures exist for this app. If you're having trouble with installation due to a mismatched signature, try a different one. See this FAQ entry for more info.

Known valid signatures: ad68 eb64.

Variant
Arch
Version
DPI
1.0.4 APK eb64
170
November 25, 2022
universal
Android 6.0+
nodpi
All Releases
หมอพร้อม 1.0.5

Version:1.0.5

Uploaded:December 2, 2022 at 10:54PM UTC

File size:255.19 MB

Downloads:5

หมอพร้อม 1.0.4
November 25, 2022

Version:1.0.4

Uploaded:November 25, 2022 at 2:47AM UTC

File size:255.21 MB

Downloads:11

หมอพร้อม 0.9.4

Version:0.9.4

Uploaded:October 17, 2022 at 8:18AM UTC

File size:66.2 MB

Downloads:22

Comments