What's new in Shopee 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm

Cảm ơn bạn đã sử dụng Shopee! Chúng tôi đã sửa lỗi và cải thiện ứng dụng để đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Bạn yêu thích mua sắm tại Shopee? Hãy chia sẻ với mọi người bằng cách gửi bình luận. Xin cảm ơn!

About Shopee 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download Shopee 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm

This release comes in several variants (we currently have 4). Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
2.93.14 APK
689
September 18, 2022
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
2.93.14 APK
689
September 18, 2022
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
2.93.14 APK
689
September 18, 2022
x86_64
Android 4.4+
nodpi
2.93.14 APK
689
September 18, 2022
x86
Android 4.4+
nodpi
All Releases
Shopee: Mua Sắm Online 3.30.18

Version:3.30.18

Uploaded:July 25, 2024 at 12:57AM UTC

File size:241.97 MB

Downloads:5

Shopee: Mua Sắm Online 3.29.24

Version:3.29.24

Uploaded:July 5, 2024 at 6:21PM UTC

File size:239.33 MB

Downloads:98

Shopee: Mua Sắm Online 3.28.35

Version:3.28.35

Uploaded:June 26, 2024 at 3:41PM UTC

File size:242.54 MB

Downloads:42

Shopee: Mua Sắm Online 3.28.34

Version:3.28.34

Uploaded:June 23, 2024 at 6:48AM UTC

File size:242.68 MB

Downloads:22

Shopee: Mua Sắm Online 3.27.09

Version:3.27.09

Uploaded:May 31, 2024 at 6:42PM UTC

File size:238.07 MB

Downloads:122

Shopee: Mua Sắm Online 3.26.16

Version:3.26.16

Uploaded:May 23, 2024 at 2:47AM UTC

File size:237.45 MB

Downloads:41

Shopee: Mua Sắm Online 3.25.11

Version:3.25.11

Uploaded:May 13, 2024 at 3:34AM UTC

File size:235.76 MB

Downloads:42

Shopee: Mua Sắm Online 3.24.14

Version:3.24.14

Uploaded:April 23, 2024 at 4:06PM UTC

File size:234.54 MB

Downloads:83

Shopee: Mua Sắm Online 3.23.36

Version:3.23.36

Uploaded:April 15, 2024 at 7:03AM UTC

File size:233.37 MB

Downloads:119

Shopee: Mua Sắm Online 3.22.50

Version:3.22.50

Uploaded:March 28, 2024 at 7:52AM UTC

File size:229.12 MB

Downloads:65

Comments