What's new in Shopee: Mua Sắm Online

Cảm ơn bạn đã sử dụng Shopee! Chúng tôi đã sửa lỗi và cải thiện ứng dụng để đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Bạn yêu thích mua sắm tại Shopee? Hãy chia sẻ với mọi người bằng cách gửi bình luận. Xin cảm ơn!

About Shopee: Mua Sắm Online

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download Shopee: Mua Sắm Online

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
3.28.34 APK
32834
June 23, 2024
universal
Android 5.0+
nodpi
All Releases

Version:3.29.24

Uploaded:July 5, 2024 at 6:21PM UTC

File size:239.33 MB

Downloads:91

7.7 Shopee 0 Đồng Phí Ship 3.28.35

Version:3.28.35

Uploaded:June 26, 2024 at 3:41PM UTC

File size:242.54 MB

Downloads:41

7.7 Shopee 0 Đồng Phí Ship 3.28.34

Version:3.28.34

Uploaded:June 23, 2024 at 6:48AM UTC

File size:242.68 MB

Downloads:22

Version:3.27.09

Uploaded:May 31, 2024 at 6:42PM UTC

File size:238.07 MB

Downloads:122

Version:3.26.16

Uploaded:May 23, 2024 at 2:47AM UTC

File size:237.45 MB

Downloads:41

Version:3.25.11

Uploaded:May 13, 2024 at 3:34AM UTC

File size:235.76 MB

Downloads:42

7.7 Shopee 0 Đồng Phí Ship 3.24.14

Version:3.24.14

Uploaded:April 23, 2024 at 4:06PM UTC

File size:234.54 MB

Downloads:80

7.7 Shopee 0 Đồng Phí Ship 3.23.36

Version:3.23.36

Uploaded:April 15, 2024 at 7:03AM UTC

File size:233.37 MB

Downloads:119

7.7 Shopee 0 Đồng Phí Ship 3.22.50

Version:3.22.50

Uploaded:March 28, 2024 at 7:52AM UTC

File size:229.12 MB

Downloads:65

7.7 Shopee 0 Đồng Phí Ship 3.22.40

Version:3.22.40

Uploaded:March 26, 2024 at 7:21AM UTC

File size:219.9 MB

Downloads:16

Comments