Latest Syncthing Community Uploads
Syncthing 1.26.1
November 15, 2023

Version:1.26.1

Uploaded:November 15, 2023 at 8:27PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:43

Syncthing 1.26.0
November 7, 2023

Version:1.26.0

Uploaded:November 7, 2023 at 12:57PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:25

Syncthing 1.23.7
August 9, 2023

Version:1.23.7

Uploaded:August 9, 2023 at 11:31PM UTC

File size:6.29 MB

Downloads:167

Syncthing 1.23.7-rc.1.2
August 2, 2023

Version:1.23.7-rc.1.2

Uploaded:August 2, 2023 at 5:34AM UTC

File size:6.29 MB

Downloads:18

Syncthing 1.23.6.3

Version:1.23.6.3

Uploaded:July 17, 2023 at 8:21PM UTC

File size:6.29 MB

Downloads:40

Syncthing 1.23.7-rc.1
July 17, 2023

Version:1.23.7-rc.1

Uploaded:July 17, 2023 at 7:37PM UTC

File size:6.29 MB

Downloads:16

Syncthing 1.23.6

Version:1.23.6

Uploaded:July 17, 2023 at 4:16PM UTC

File size:6.29 MB

Downloads:19

Syncthing 1.23.5
June 10, 2023

Version:1.23.5

Uploaded:June 10, 2023 at 7:47PM UTC

File size:45.1 MB

Downloads:79

Syncthing 1.23.4
April 5, 2023

Version:1.23.4

Uploaded:April 5, 2023 at 6:49PM UTC

File size:43.46 MB

Downloads:90

Syncthing 1.23.3
April 5, 2023

Version:1.23.3

Uploaded:April 5, 2023 at 1:09AM UTC

File size:43.46 MB

Downloads:14

All Syncthing Community apps
Syncthing 1.26.1
Syncthing
November 15, 2023

Version:1.26.1

Uploaded:November 15, 2023 at 8:27PM UTC

File size:6.34 MB

Syncthing (f-droid version) 1.18.2
Syncthing (f-droid version)
October 11, 2021

Version:1.18.2

Uploaded:October 11, 2021 at 4:11AM UTC

File size:43.57 MB