Latest Syncthing Community Uploads
Syncthing 1.27.3
February 9, 2024

Version:1.27.3

Uploaded:February 9, 2024 at 12:04PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:54

Syncthing 1.27.2.1
January 2, 2024

Version:1.27.2.1

Uploaded:January 2, 2024 at 12:51PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:71

Syncthing 1.27.2-rc.1.1

Version:1.27.2-rc.1.1

Uploaded:December 27, 2023 at 9:20AM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:29

Syncthing 1.27.1.1
December 22, 2023

Version:1.27.1.1

Uploaded:December 22, 2023 at 11:32PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:9

Syncthing 1.27.1
December 12, 2023

Version:1.27.1

Uploaded:December 12, 2023 at 4:16AM UTC

File size:46.43 MB

Downloads:26

Syncthing 1.27.1-rc.1
December 11, 2023

Version:1.27.1-rc.1

Uploaded:December 11, 2023 at 9:38PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:5

Syncthing 1.27.0
December 8, 2023

Version:1.27.0

Uploaded:December 8, 2023 at 1:00PM UTC

File size:46.42 MB

Downloads:8

Syncthing 1.26.1
November 15, 2023

Version:1.26.1

Uploaded:November 15, 2023 at 8:27PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:54

Syncthing 1.26.0
November 7, 2023

Version:1.26.0

Uploaded:November 7, 2023 at 12:57PM UTC

File size:6.34 MB

Downloads:28

Syncthing 1.23.7
August 9, 2023

Version:1.23.7

Uploaded:August 9, 2023 at 11:31PM UTC

File size:6.29 MB

Downloads:177

All Syncthing Community apps
Syncthing 1.27.3
Syncthing
February 9, 2024

Version:1.27.3

Uploaded:February 9, 2024 at 12:04PM UTC

File size:6.34 MB

Syncthing (f-droid version) 1.18.2
Syncthing (f-droid version)
October 11, 2021

Version:1.18.2

Uploaded:October 11, 2021 at 4:11AM UTC

File size:43.57 MB