Download Quà Tặng VIP APK

Version: 1.1.11 (44)
Languages: 77
Package: mwg.tgdd.loyalty
Downloads: 30
119.31 MB (125,107,330 bytes)
Min: Android 7.0 (Nougat, API 24)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 46Features: 10Libraries: 1
Uploaded December 7, 2023 at 4:01PM UTC by HoldTheDoor

Download APK
119.31 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Quà Tặng VIP

- Cơ chế xác thực đăng nhập bằng cuộc gọi nhá máy.
- Cập nhật chức năng và nâng cấp giao diện ứng dụng: Chi tiết đơn hàng, Bảo hành bảo dưỡng, Thông tin cá nhân, Khảo sát.
- Chức năng Quét mã checkin nhận quà.
- Chức năng Đánh giá sản phẩm.
- Chức năng Hóa đơn điện tử.

About Quà Tặng VIP

Khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng "Quà Tặng VIP" để có thể tham gia vào các chương trình đặc biệt và tiện lợi, đặc biệt là chương trình điểm.
Nội dung về chương trình điểm:
- Khách hàng sẽ được tích điểm khi mua sắm tại các hệ thống đối tác được công bố tại ứng dụng Quà Tặng VIP.
- Khách hàng có thể sử dụng điểm để quy đổi thành tiền giảm giá cho mỗi lần mua hàng tại các Đối tác.
- Điều kiện tích và sử dụng điểm sẽ dựa theo quy định của từng Đối tác
- Giá trị quy đổi chung cho toàn hệ thống: 1 điểm = 1 đồng (VNĐ).
- Ngoại trừ trường hợp các chính sách/chương trình riêng được áp dụng tùy từng thời điểm sẽ được thông báo công khai tại ứng dụng Quà Tặng VIP.

All versions
Quà Tặng VIP 1.1.12
January 26, 2024

Version:1.1.12

Uploaded:January 26, 2024 at 6:10PM UTC

File size:121.88 MB

Downloads:8

Quà Tặng VIP 1.1.11
December 7, 2023

Version:1.1.11

Uploaded:December 7, 2023 at 4:01PM UTC

File size:119.31 MB

Downloads:30

Quà Tặng VIP 1.1.10
August 28, 2023

Version:1.1.10

Uploaded:August 28, 2023 at 3:54PM UTC

File size:220.92 MB

Downloads:26

Quà Tặng VIP 1.1.9
August 15, 2023

Version:1.1.9

Uploaded:August 15, 2023 at 4:36PM UTC

File size:230.25 MB

Downloads:5

Comments