All APKs for (arm-v7a) variant (Page 2)
TikTok Lite 18.9.2 beta (arm-v7a) (320dpi) (Android 4.1+) BUNDLEAPK bundle with base APK and 3 splits 3 S3 splits
April 24, 2021
TikTok Lite 18.8.3 beta (arm-v7a) (320dpi) (Android 4.1+) BUNDLEAPK bundle with base APK and 3 splits 3 S3 splits
April 16, 2021
TikTok Lite 18.7.3 (arm-v7a) (320dpi) (Android 4.1+) BUNDLEAPK bundle with base APK and 3 splits 3 S3 splits
April 8, 2021