What's new in VNeID

1. Bổ sung hướng dẫn sử dụng
2. Đổi thuật ngữ "Cảnh báo lừa đảo" thành "Cảnh báo thủ đoạn tội phạm"
3. Bổ sung thông báo khi có kết quả phê duyệt tích hợp của Bảo hiểm y tế, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Người phụ thuộc, Lịch sử cấp CCCD/CMND
4. Tích hợp thông tin đối tượng truy nã
5. Bổ sung xử lý đối với các tài khoản bị hết hiệu lực tại các chức năng: Kích hoạt tài khoản, Quên mật khẩu, Chia sẻ thông tin cho bên thứ 3
6. Sửa lỗi

About VNeID

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download VNeID

This release comes in several variants (we currently have 2). Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
2.1.1 APK
2110
November 29, 2023
arm64-v8a + armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
2.1.1 APK
2111
November 30, 2023
arm64-v8a + armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
All Releases
VNeID 2.1.3
January 23, 2024

Version:2.1.3

Uploaded:January 23, 2024 at 12:33AM UTC

File size:93.22 MB

Downloads:59

VNeID 2.1.2
January 18, 2024

Version:2.1.2

Uploaded:January 18, 2024 at 7:21AM UTC

File size:82.52 MB

Downloads:97

VNeID 2.1.1
November 30, 2023

Version:2.1.1

Uploaded:November 30, 2023 at 1:53AM UTC

File size:81.79 MB

Downloads:108

VNeID 2.1.0
October 11, 2023

Version:2.1.0

Uploaded:October 11, 2023 at 6:23AM UTC

File size:82.56 MB

Downloads:243

VNeID 2.0.9
August 24, 2023

Version:2.0.9

Uploaded:August 24, 2023 at 9:49PM UTC

File size:82.46 MB

Downloads:109

VNeID 2.0.8
August 15, 2023

Version:2.0.8

Uploaded:August 15, 2023 at 4:43PM UTC

File size:96.22 MB

Downloads:110

Comments