What's new in VNeID

1. Bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng đối với trường hợp có nơi thường trú tại Tp.Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế)
2. Điều chỉnh giao diện hiển thị tin tức trên trang chủ
3. Điều chỉnh chức năng xuất trình giấy tờ
4. Điều chỉnh chức năng lịch sử cấp CMND/CCCD
5. Sửa lỗi

About VNeID

Download VNeID

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
2.1.5 APK
2155
April 21, 2024
arm64-v8a + armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
All Releases
VNeID 2.1.5
April 21, 2024

Version:2.1.5

Uploaded:April 21, 2024 at 3:14PM UTC

File size:89.22 MB

Downloads:30

VNeID 2.1.4
April 3, 2024

Version:2.1.4

Uploaded:April 3, 2024 at 10:22AM UTC

File size:88.92 MB

Downloads:40

VNeID 2.1.3
January 23, 2024

Version:2.1.3

Uploaded:January 23, 2024 at 12:33AM UTC

File size:93.22 MB

Downloads:98

VNeID 2.1.2
January 18, 2024

Version:2.1.2

Uploaded:January 18, 2024 at 7:21AM UTC

File size:82.52 MB

Downloads:110

VNeID 2.1.1
November 30, 2023

Version:2.1.1

Uploaded:November 30, 2023 at 1:53AM UTC

File size:81.79 MB

Downloads:129

VNeID 2.1.0
October 11, 2023

Version:2.1.0

Uploaded:October 11, 2023 at 6:23AM UTC

File size:82.56 MB

Downloads:303

VNeID 2.0.9
August 24, 2023

Version:2.0.9

Uploaded:August 24, 2023 at 9:49PM UTC

File size:82.46 MB

Downloads:118

VNeID 2.0.8
August 15, 2023

Version:2.0.8

Uploaded:August 15, 2023 at 4:43PM UTC

File size:96.22 MB

Downloads:126

Comments