What's new in Viettel Money

Tại bản cập nhật 6.8.9, Viettel Money đã sửa lỗi một số tính năng và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Hãy tải hoặc cập nhật ngay ứng dụng để có những trải nghiệm tuyệt vời với Viettel Money bạn nhé.

About Viettel Money

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download Viettel Money

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
6.8.9 APK
1693
December 7, 2023
universal
Android 7.0+
nodpi
All Releases
Viettel Money 6.8.14
February 29, 2024

Version:6.8.14

Uploaded:February 29, 2024 at 3:36AM UTC

File size:294.51 MB

Downloads:6

Viettel Money 6.8.13
February 6, 2024

Version:6.8.13

Uploaded:February 6, 2024 at 11:50AM UTC

File size:294.58 MB

Downloads:11

Viettel Money 6.8.12
January 22, 2024

Version:6.8.12

Uploaded:January 22, 2024 at 2:45AM UTC

File size:276.8 MB

Downloads:11

Viettel Money 6.8.11
January 8, 2024

Version:6.8.11

Uploaded:January 8, 2024 at 10:53AM UTC

File size:275.89 MB

Downloads:10

Viettel Money 6.8.10
December 22, 2023

Version:6.8.10

Uploaded:December 22, 2023 at 6:05AM UTC

File size:275.72 MB

Downloads:20

Viettel Money 6.8.9
December 7, 2023

Version:6.8.9

Uploaded:December 7, 2023 at 10:13AM UTC

File size:269.56 MB

Downloads:7

Viettel Money 6.8.8
November 16, 2023

Version:6.8.8

Uploaded:November 16, 2023 at 1:08AM UTC

File size:269.26 MB

Downloads:5

Viettel Money 6.8.6
October 25, 2023

Version:6.8.6

Uploaded:October 25, 2023 at 10:02AM UTC

File size:266.84 MB

Downloads:15

Viettel Money 6.8.4
August 31, 2023

Version:6.8.4

Uploaded:August 31, 2023 at 8:16AM UTC

File size:257.92 MB

Downloads:42

Viettel Money 6.8.2
August 8, 2023

Version:6.8.2

Uploaded:August 8, 2023 at 9:51AM UTC

File size:255.59 MB

Downloads:25

Comments