Download Metal Slug: Awakening APK

Version: 1.2.2 (682661)
Languages: 76
Package: com.vng.metalslug.rambolun
Downloads: 102
1370.66 MB (1,437,241,341 bytes)
Supports installation on external storage.
Min: Android 4.4 (Kitkat, API 19)
Target: Android 13 (API 33)
armeabi-v7a
nodpi
Permissions: 21Features: 7Libraries: 1
Uploaded November 20, 2023 at 8:31PM UTC by HoldTheDoor

Download APK
1370.66 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Metal Slug: Awakening

Những nội dung cực mới đang chờ đón các Chỉ Huy:
1. METAL SLUG x KOF: Quyền Vương KYO KUSANAGI lộ diện trên chiến trường
2. ĐẶC CÔNG SAYA - CÁ MẬP ĐẤT HOANG sẵn sàng nhập đội!
3. RA MẮT VŨ KHÍ ""CUNG"": Sức mạnh mới, Chiến thuật mới!
4. RA MẮT TRANG PHỤC Kukik Cơ Giáp Chiến Thần.
5. Ưu hóa trải nghiệm game.

About Metal Slug: Awakening

All versions
Metal Slug: Awakening 1.5.2
December 25, 2023

Version:1.5.2

Uploaded:December 25, 2023 at 8:07PM UTC

File size:1799.16 MB

Downloads:181

Metal Slug: Awakening 1.2.2
November 20, 2023

Version:1.2.2

Uploaded:November 20, 2023 at 8:31PM UTC

File size:1370.66 MB

Downloads:102

Metal Slug: Awakening 1.1.0
August 24, 2023

Version:1.1.0

Uploaded:August 24, 2023 at 2:33PM UTC

File size:1283.03 MB

Downloads:201

Comments