What's new in Play Together VNG

Cùng chơi với nội dung mới!
• Sự kiện mới: Gâu gâu ẳng ẳng
• Sự kiện mới: Xưởng chế tác Santa
• Thêm tòa nhà mới: Thiên đường thú cưng
• Thêm thú cưng mới
• Cập nhật bảng điểm danh sự kiện mới
• Thêm bộ sưu tập mới

Cùng chơi dễ dàng hơn nào!
• Đổi mới danh mục quà thư
• Cải thiện giao diện người dùng và các bất tiện khác                                   

Cập nhật thông tin chi tiết hơn ở các kênh chính thức của Play Together nhé!

About Play Together VNG

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download Play Together VNG

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
1.67.0 APK
128799
December 7, 2023
arm64-v8a + armeabi-v7a
Android 6.0+
nodpi
All Releases
Play Together VNG 1.69.0
February 7, 2024

Version:1.69.0

Uploaded:February 7, 2024 at 3:02AM UTC

File size:1075.04 MB

Downloads:45

Play Together VNG 1.68.0
January 11, 2024

Version:1.68.0

Uploaded:January 11, 2024 at 12:06AM UTC

File size:1120.7 MB

Downloads:63

Play Together VNG 1.67.1
December 15, 2023

Version:1.67.1

Uploaded:December 15, 2023 at 7:55AM UTC

File size:1094.75 MB

Downloads:44

Play Together VNG 1.67.0
December 7, 2023

Version:1.67.0

Uploaded:December 7, 2023 at 3:33AM UTC

File size:1094.78 MB

Downloads:31

Play Together VNG 1.66.1
November 14, 2023

Version:1.66.1

Uploaded:November 14, 2023 at 8:41AM UTC

File size:1059.1 MB

Downloads:24

Play Together VNG 1.66.0
November 8, 2023

Version:1.66.0

Uploaded:November 8, 2023 at 11:09PM UTC

File size:1058.02 MB

Downloads:13

Play Together VNG 1.65.1
October 18, 2023

Version:1.65.1

Uploaded:October 18, 2023 at 8:02AM UTC

File size:1036.61 MB

Downloads:24

Play Together VNG 1.65.0
October 12, 2023

Version:1.65.0

Uploaded:October 12, 2023 at 12:05AM UTC

File size:1036.72 MB

Downloads:32

Play Together VNG 1.64.1
September 14, 2023

Version:1.64.1

Uploaded:September 14, 2023 at 3:30AM UTC

File size:1110.2 MB

Downloads:86

Play Together VNG 1.63.0
August 17, 2023

Version:1.63.0

Uploaded:August 17, 2023 at 12:49AM UTC

File size:1147.94 MB

Downloads:183

Comments