What's new in VNPT Money

Bản cập nhật 1.1.6.8 có gì ?
- VNPT Money tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
- Hãy cập nhật ngay phiên bản mới của VNPT Money để có thể trải nghiệm thanh toán dịch vụ an toàn, tiện lợi.

About VNPT Money

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download VNPT Money

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
1.1.6.8 APK
463
October 2, 2023
universal
Android 5.0+
nodpi
All Releases
VNPT Money 1.1.7.6
November 30, 2023

Version:1.1.7.6

Uploaded:November 30, 2023 at 11:57PM UTC

File size:200.61 MB

Downloads:1

VNPT Money 1.1.7.5
November 22, 2023

Version:1.1.7.5

Uploaded:November 22, 2023 at 2:26AM UTC

File size:200.61 MB

Downloads:2

VNPT Money 1.1.7.4
November 13, 2023

Version:1.1.7.4

Uploaded:November 13, 2023 at 4:15AM UTC

File size:200.61 MB

Downloads:1

VNPT Money 1.1.7.3
November 6, 2023

Version:1.1.7.3

Uploaded:November 6, 2023 at 2:17AM UTC

File size:200.61 MB

Downloads:4

VNPT Money 1.1.7.2
October 31, 2023

Version:1.1.7.2

Uploaded:October 31, 2023 at 2:21AM UTC

File size:200.61 MB

Downloads:5

VNPT Money 1.1.7.1
October 24, 2023

Version:1.1.7.1

Uploaded:October 24, 2023 at 2:42AM UTC

File size:199.53 MB

Downloads:2

VNPT Money 1.1.6.10
October 17, 2023

Version:1.1.6.10

Uploaded:October 17, 2023 at 3:11AM UTC

File size:199.52 MB

Downloads:1

VNPT Money 1.1.6.9
October 11, 2023

Version:1.1.6.9

Uploaded:October 11, 2023 at 2:16AM UTC

File size:199.52 MB

Downloads:7

VNPT Money 1.1.6.8
October 2, 2023

Version:1.1.6.8

Uploaded:October 2, 2023 at 3:26AM UTC

File size:144.46 MB

Downloads:2

VNPT Money 1.1.6.7
September 26, 2023

Version:1.1.6.7

Uploaded:September 26, 2023 at 1:50AM UTC

File size:143.77 MB

Downloads:3

Comments