What's new in VNPT Money

Bản cập nhật 1.2.2.1 có gì ?
- VNPT Money tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
- Hãy cập nhật ngay phiên bản mới của VNPT Money để có thể trải nghiệm thanh toán dịch vụ an toàn, tiện lợi.

About VNPT Money

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download VNPT Money

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
1.2.2.1 APK
509
May 15, 2024
universal
Android 6.0+
nodpi
All Releases
VNPT Money 1.2.3.3
July 2, 2024

Version:1.2.3.3

Uploaded:July 2, 2024 at 12:42AM UTC

File size:241.5 MB

Downloads:5

VNPT Money 1.2.3.2
June 30, 2024

Version:1.2.3.2

Uploaded:June 30, 2024 at 12:34PM UTC

File size:241.5 MB

Downloads:5

VNPT Money 1.2.3.1
June 27, 2024

Version:1.2.3.1

Uploaded:June 27, 2024 at 9:20AM UTC

File size:241.4 MB

Downloads:6

VNPT Money 1.2.2.9
June 21, 2024

Version:1.2.2.9

Uploaded:June 21, 2024 at 4:42AM UTC

File size:241.5 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.2.8
June 10, 2024

Version:1.2.2.8

Uploaded:June 10, 2024 at 2:15AM UTC

File size:190.94 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.2.6
June 3, 2024

Version:1.2.2.6

Uploaded:June 3, 2024 at 2:49AM UTC

File size:190.9 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.2.5
May 28, 2024

Version:1.2.2.5

Uploaded:May 28, 2024 at 5:10AM UTC

File size:190.93 MB

Downloads:10

VNPT Money 1.2.2.4
May 27, 2024

Version:1.2.2.4

Uploaded:May 27, 2024 at 1:21AM UTC

File size:190.93 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.2.2
May 23, 2024

Version:1.2.2.2

Uploaded:May 23, 2024 at 2:27AM UTC

File size:189.31 MB

Downloads:9

VNPT Money 1.2.2.1
May 15, 2024

Version:1.2.2.1

Uploaded:May 15, 2024 at 7:51AM UTC

File size:189.31 MB

Downloads:11

Comments