Download VPBank NEO APK

Version: 6.6.2 (484)
Languages: 2
Package: com.vnpay.vpbankonline
Downloads: 38
280.65 MB (294,287,446 bytes)
Min: Android 5.0 (Lollipop, API 21)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 45Features: 11Libraries: 4
Uploaded June 22, 2024 at 3:49PM UTC by HoldTheDoor

Download APK
280.65 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in VPBank NEO

VPBank NEO phiên bản mới nhất mang đến cho Khách hàng những trải nghiệm thuận tiện và hấp dẫn hơn:

Tiến hành thu thập dữ liệu khuôn mặt để xác thực giao dịch từ 1/7/2024
Hiển thị đặc quyền cho KH ưu tiên
Bổ sung quỹ VMEEF của Vinacapital

About VPBank NEO

All versions
VPBank NEO 6.6.3
June 24, 2024

Version:6.6.3

Uploaded:June 24, 2024 at 11:01AM UTC

File size:314.68 MB

Downloads:226

VPBank NEO 6.6.2
June 22, 2024

Version:6.6.2

Uploaded:June 22, 2024 at 3:49PM UTC

File size:280.65 MB

Downloads:38

VPBank NEO 6.6.1
June 12, 2024

Version:6.6.1

Uploaded:June 12, 2024 at 8:59AM UTC

File size:280.26 MB

Downloads:45

VPBank NEO 6.5.1
May 15, 2024

Version:6.5.1

Uploaded:May 15, 2024 at 4:10AM UTC

File size:278.88 MB

Downloads:48

VPBank NEO 6.4.5
May 13, 2024

Version:6.4.5

Uploaded:May 13, 2024 at 9:54PM UTC

File size:277.94 MB

Downloads:53

Comments