Download VPBank NEO APK

Version: 6.6.3 (486)
Languages: 2
Package: com.vnpay.vpbankonline
Downloads: 163
314.68 MB (329,964,865 bytes)
Min: Android 5.0 (Lollipop, API 21)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 45Features: 12Libraries: 4
Uploaded June 24, 2024 at 11:01AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
314.68 MB

What's new in VPBank NEO

VPBank NEO phiên bản mới nhất mang đến cho Khách hàng những trải nghiệm thuận tiện và hấp dẫn hơn:

1. Trải nghiệm thu thập dữ liệu khuôn mặt và phương thức xác thực giao dịch bằng khuôn mặt
2. Cải tiến hành trình KH khi mở thẻ IDC, thay đổi mật khẩu, điều chỉnh đề nghị trả nợ…
3. Dừng một số dịch vụ tư vấn đầu tư.

About VPBank NEO

All versions
VPBank NEO 6.6.3
June 24, 2024

Version:6.6.3

Uploaded:June 24, 2024 at 11:01AM UTC

File size:314.68 MB

Downloads:163

VPBank NEO 6.6.2
June 22, 2024

Version:6.6.2

Uploaded:June 22, 2024 at 3:49PM UTC

File size:280.65 MB

Downloads:34

VPBank NEO 6.6.1
June 12, 2024

Version:6.6.1

Uploaded:June 12, 2024 at 8:59AM UTC

File size:280.26 MB

Downloads:42

VPBank NEO 6.5.1
May 15, 2024

Version:6.5.1

Uploaded:May 15, 2024 at 4:10AM UTC

File size:278.88 MB

Downloads:42

VPBank NEO 6.4.5
May 13, 2024

Version:6.4.5

Uploaded:May 13, 2024 at 9:54PM UTC

File size:277.94 MB

Downloads:51

Comments