Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.3.5 (336)
Languages: 75
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 2
203.25 MB (213,120,692 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 39Features: 4Libraries: 3
Uploaded February 23, 2024 at 5:11AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
203.25 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

Tết bình an - Xuân rộn ràng cùng Long Châu.
- Thêm nhãn "Hoạt động xuyên Tết" vào danh sách nhà thuốc giúp người dùng tìm nhanh các nhà thuốc bán hàng dịp Tết.
- Dễ dàng đặt lịch hẹn tiêm, tối ưu hóa giao diện cá nhân và các thành viên gia đình, chủ động cập nhật thông tin mũi tiêm trong Sổ tiêm chủng điện tử.
Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions
Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.1

Version:3.4.1

Uploaded:April 11, 2024 at 12:43AM UTC

File size:205.14 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.0

Version:3.4.0

Uploaded:April 4, 2024 at 7:51AM UTC

File size:205.06 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.9

Version:3.3.9

Uploaded:March 28, 2024 at 7:26PM UTC

File size:204.93 MB

Downloads:5

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.8

Version:3.3.8

Uploaded:March 13, 2024 at 2:59AM UTC

File size:204.69 MB

Downloads:5

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.7

Version:3.3.7

Uploaded:March 7, 2024 at 3:02AM UTC

File size:203.7 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.6

Version:3.3.6

Uploaded:February 29, 2024 at 3:15AM UTC

File size:203.62 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.5

Version:3.3.5

Uploaded:February 23, 2024 at 5:11AM UTC

File size:203.25 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.4

Version:3.3.4

Uploaded:January 31, 2024 at 3:24AM UTC

File size:202.99 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.3

Version:3.3.3

Uploaded:January 13, 2024 at 1:26PM UTC

File size:195.93 MB

Downloads:7

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.2

Version:3.3.2

Uploaded:January 9, 2024 at 9:07AM UTC

File size:200.15 MB

Downloads:3

Comments