Download Long Châu - Chuyên gia thuốc APK

App: Long Châu
Version: 3.3.6 (338)
Languages: 75
Package: vn.frt.longchau.app
Downloads: 3
203.62 MB (213,514,176 bytes)
Min: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)
Target: Android 13 (API 33)
arm64-v8a + armeabi-v7a + x86 + x86_64
nodpi
Permissions: 39Features: 4Libraries: 3
Uploaded February 29, 2024 at 3:15AM UTC by HoldTheDoor

Download APK
203.62 MB
A more recent upload may be available below!

What's new in Long Châu - Chuyên gia thuốc

"Hoa hồng nở rộ, tình thắm đong đầy - Nụ cười tươi tắn, ánh mắt đẹp say."

Nhà thuốc Long Châu đã cập nhật giao diện chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cập nhật ngay để có trải nghiệm tốt nhất!

About Long Châu - Chuyên gia thuốc

All versions

Version:3.4.6

Uploaded:May 23, 2024 at 1:40AM UTC

File size:251.44 MB

Downloads:2

Version:3.4.4

Uploaded:May 9, 2024 at 2:35AM UTC

File size:239 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.3

Version:3.4.3

Uploaded:April 25, 2024 at 7:23AM UTC

File size:237.78 MB

Downloads:6

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.2

Version:3.4.2

Uploaded:April 24, 2024 at 7:57PM UTC

File size:237.77 MB

Downloads:7

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.1

Version:3.4.1

Uploaded:April 11, 2024 at 12:43AM UTC

File size:205.14 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.4.0

Version:3.4.0

Uploaded:April 4, 2024 at 7:51AM UTC

File size:205.06 MB

Downloads:3

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.9

Version:3.3.9

Uploaded:March 28, 2024 at 7:26PM UTC

File size:204.93 MB

Downloads:5

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.8

Version:3.3.8

Uploaded:March 13, 2024 at 2:59AM UTC

File size:204.69 MB

Downloads:5

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.7

Version:3.3.7

Uploaded:March 7, 2024 at 3:02AM UTC

File size:203.7 MB

Downloads:2

Long Châu - Chuyên gia thuốc 3.3.6

Version:3.3.6

Uploaded:February 29, 2024 at 3:15AM UTC

File size:203.62 MB

Downloads:3

Comments