All APKs for (arm-v7a) (280-320dpi) (Android 4.4+) variant
Instagram 161.0.0.37.121 (arm-v7a) (280-320dpi) (Android 4.4+) BUNDLEAPK bundle with base APK and 3 splits 3 S3 splits
September 30, 2020
Instagram 158.0.0.30.123 (arm-v7a) (280-320dpi) (Android 4.4+) BUNDLEAPK bundle with base APK and 1 split 1 S1 split
September 9, 2020
Instagram 156.0.0.26.109 (arm-v7a) (280-320dpi) (Android 4.4+) BUNDLEAPK bundle with base APK and 1 split 1 S1 split
August 25, 2020