What's new in Shopee: Mua Sắm Online

From version Shopee: Mua Sắm Online 3.25.11:

Cảm ơn bạn đã sử dụng Shopee! Chúng tôi đã sửa lỗi và cải thiện ứng dụng để đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Bạn yêu thích mua sắm tại Shopee? Hãy chia sẻ với mọi người bằng cách gửi bình luận. Xin cảm ơn!

About Shopee: Mua Sắm Online

Shopee: Mua Sắm Online variants

Variant
Arch
Version
DPI
(x86) (Android 4.4+)
Latest: 2.96.29 on January 7, 2023
All versions
Shopee: Mua Sắm Online 3.25.11

Version:3.25.11

Uploaded:May 13, 2024 at 3:34AM UTC

File size:235.76 MB

Downloads:29

Shopee: Mua Sắm Online 3.24.14

Version:3.24.14

Uploaded:April 23, 2024 at 4:06PM UTC

File size:234.54 MB

Downloads:60

Shopee: Mua Sắm Online 3.23.36

Version:3.23.36

Uploaded:April 15, 2024 at 7:03AM UTC

File size:233.37 MB

Downloads:105

Shopee: Mua Sắm Online 3.22.50

Version:3.22.50

Uploaded:March 28, 2024 at 7:52AM UTC

File size:229.12 MB

Downloads:54

Shopee: Mua Sắm Online 3.22.40

Version:3.22.40

Uploaded:March 26, 2024 at 7:21AM UTC

File size:219.9 MB

Downloads:11

Shopee: Mua Sắm Online 3.22.32

Version:3.22.32

Uploaded:March 26, 2024 at 5:44AM UTC

File size:220.06 MB

Downloads:6

Shopee: Mua Sắm Online 3.21.13

Version:3.21.13

Uploaded:March 25, 2024 at 3:53AM UTC

File size:191.63 MB

Downloads:44

Shopee: Mua Sắm Online 3.20.10

Version:3.20.10

Uploaded:February 25, 2024 at 6:37PM UTC

File size:191.11 MB

Downloads:120

Shopee: Mua Sắm Online 3.19.12

Version:3.19.12

Uploaded:February 15, 2024 at 9:26PM UTC

File size:189.73 MB

Downloads:71

Shopee: Mua Sắm Online 3.18.24

Version:3.18.24

Uploaded:January 30, 2024 at 1:25PM UTC

File size:189.12 MB

Downloads:69