ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ.
We are happy to announce support for the Kannada language. Big thanks to all users who brought this to our attention. Please continue sending your ideas and suggestions for improvement.
Skype Lite is the new Skype built for India that meets your daily communication needs with your friends, family and groups. It is small, fast, and capable. It is built with the latest Skype technology to perform well - even under limited network connections - and help you save money.

Skype Lite is designed for India with new and integrated features, such as support for SMS, native phone contacts and calls, data usage tracking, India focused Skype bots to help our users be more productive, in addition to many FREE Skype features you already know and love!

Things you can do with Skype Lite now:
● Chat with your friends and family via Skype or SMS
● Manage your SMS better by unselecting promotional messages
● Reduce data consumption by choosing economical calling when making Skype calls
● Know your data usage in the app any time
● Free voice calls or video calls with anyone on Skype
● Share photos, emoticons, and files
● Explore the world of Skype bots

We are continuously working to improve and enrich your experience with Skype Lite. Please give us feedback to help shape the future of Skype!
See available APKs
There's a more recent version available below!
Download

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
1.0.0.27544-release
March 4, 2017
armeabi-v7a
Android 4.0.3+
nodpi
All Releases
Comments