What's new in FPT Play for Android TV

From version FPT Play for Android TV 7.13.9:

Phiên bản 7.13.9:
Cảm ơn bạn đã sử dụng FPT Play for Android TV. Ứng dụng được cập nhật định kỳ và thường xuyên nhằm nâng cao trải nghiệm tốt hơn.
Chi tiết cập nhật như sau:
- Khắc phục một số lỗi, cải thiện hiệu năng và tăng trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi mong muốn có sự đóng góp của các bạn ở bản cập nhật kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết qua Email: hotrofptplay@fpt.com

About FPT Play for Android TV

All versions
FPT Play for Android TV 7.13.9
February 21, 2024

Version:7.13.9

Uploaded:February 21, 2024 at 10:47AM UTC

File size:51.85 MB

Downloads:137

FPT Play for Android TV 7.12.16

Version:7.12.16

Uploaded:December 15, 2023 at 1:50AM UTC

File size:51.64 MB

Downloads:596

FPT Play for Android TV 7.11.13

Version:7.11.13

Uploaded:November 13, 2023 at 1:36AM UTC

File size:52.23 MB

Downloads:31

FPT Play for Android TV 7.11.12

Version:7.11.12

Uploaded:October 18, 2023 at 1:36AM UTC

File size:52.23 MB

Downloads:35

FPT Play for Android TV 7.10.6
September 23, 2023

Version:7.10.6

Uploaded:September 23, 2023 at 2:07AM UTC

File size:52.3 MB

Downloads:23

FPT Play for Android TV 7.9.9
September 5, 2023

Version:7.9.9

Uploaded:September 5, 2023 at 1:47AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:26

FPT Play for Android TV 7.9.8

Version:7.9.8

Uploaded:August 18, 2023 at 2:37AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:51

FPT Play for Android TV 7.9.5

Version:7.9.5

Uploaded:August 11, 2023 at 1:56AM UTC

File size:52.24 MB

Downloads:11

FPT Play for Android TV 7.8.4

Version:7.8.4

Uploaded:July 21, 2023 at 2:19AM UTC

File size:51.84 MB

Downloads:29

FPT Play for Android TV 7.7.16

Version:7.7.16

Uploaded:July 6, 2023 at 1:47AM UTC

File size:51.81 MB

Downloads:10