แอปพลิเคชันนี้ ใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนซัมซุงในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟแอนดรอยด์ยี่ห้ออื่นๆ
แอปพลิเคชันนี้รองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

Samsung Thailand official privilege application for every Samsung GALAXY users to enjoy exclusive offers and privileges from shops and restaurants nationwide on their Samsung GALAXY phones running Android OS.

**This app is available for Thai Samsung smartphone only, unavailable for other smartphone brands and other countries.
This application support android version up to 4.4

Powered by Buzzebees (BzBs)

From version Galaxy Gift 8.2.7:

- Add Personal Data Protection Act (PDPA)
- Add News & Special Offers

All versions
Galaxy Gift 8.2.7

Version:8.2.7

Uploaded:June 2, 2022 at 5:59AM UTC

File size:11.64 MB

Downloads:45

Galaxy Gift 8.2.6
February 14, 2022

Version:8.2.6

Uploaded:February 14, 2022 at 3:55AM UTC

File size:11.6 MB

Downloads:72

Galaxy Gift 8.2.5
November 26, 2021

Version:8.2.5

Uploaded:November 26, 2021 at 5:08AM UTC

File size:11.72 MB

Downloads:87

Galaxy Gift 8.2.4
October 27, 2021

Version:8.2.4

Uploaded:October 27, 2021 at 12:20PM UTC

File size:11.72 MB

Downloads:64

Galaxy Gift 8.2.3
October 8, 2021

Version:8.2.3

Uploaded:October 8, 2021 at 6:08AM UTC

File size:11.72 MB

Downloads:63

Galaxy Gift 8.2.2
April 21, 2021

Version:8.2.2

Uploaded:April 21, 2021 at 12:19PM UTC

File size:17.87 MB

Downloads:50

Galaxy Gift 8.2.1
January 25, 2021

Version:8.2.1

Uploaded:January 25, 2021 at 6:54AM UTC

File size:17.72 MB

Downloads:40

Galaxy Gift 8.2.0
November 2, 2020

Version:8.2.0

Uploaded:November 2, 2020 at 11:19AM UTC

File size:17.72 MB

Downloads:55

Galaxy Gift 8.1.9
July 8, 2020

Version:8.1.9

Uploaded:July 8, 2020 at 4:04AM UTC

File size:17.72 MB

Downloads:68

Galaxy Gift 8.1.8
March 30, 2020

Version:8.1.8

Uploaded:March 30, 2020 at 4:56AM UTC

File size:20.04 MB

Downloads:112