About

用最纯粹的QQ诠释最低调的蜕变QQ HD mini 专注于为您打造最简单最纯粹的QQ,适合分辨率为480*800以上的高清大屏机型使用,让您在Android Pad上获得功能丰富的畅聊体验最创意的三栏式设计、最便捷的消息提醒方式、最完整的聊天记录漫游、最搞怪的趣味表情、最流畅的滑动操作

All versions
QQ HD 5.9.4
August 23, 2022

Version:5.9.4

Uploaded:August 23, 2022 at 12:32AM UTC

File size:31.65 MB

Downloads:792