-----QQ·乐在沟通-----

√服务超过90%的移动互联网用户
√多人视频、文件多端互传,不断创新满足沟通所需
√致力于打造欢乐无限的沟通、娱乐与生活体验

-----主要功能-----

·聊天消息:随时随地收发好友和群消息,一触即达。
·语音通话:两人、多人语音通话,高清畅聊。
·视频聊天:亲朋好友,想念不如相见。
·文件传输:手机、电脑多端互传,方便快捷。
·空间动态:更快获知好友动态,分享生活留住感动。
·个性装扮:主题、名片、彩铃、气泡、挂件自由选。
·游戏中心:天天、全民等最热手游,根本停不下来。
·移动支付:话费充值、网购、转账收款,一应俱全。

乐在沟通21年,聊天欢乐9亿人!

-----联系我们-----

如在使用过程中遇到任何问题,请联系我们:
- 在线帮助:进入QQ设置 -> 关于QQ -> 帮助与反馈
- 客服热线:0755 -83763333(服务时间:8:00 - 23:00)

From version QQ 8.9.28:

- 新增面对面加好友功能,输入相同数字即可成为Q友;
- 群公告可支持确认,重要信息及时提醒,高效通知便捷管理;
- 个人资料新增随心贴功能,贴出祝福分享快乐,拉近与好友的距离;
- 图片文字提取功能升级,精准识别翻译、快捷复制转发,简单操作更高效。

Variant
Arch
Version
DPI
All versions
QQ 8.9.28
December 28, 2022

Version:8.9.28

Uploaded:December 28, 2022 at 4:02AM UTC

File size:315.36 MB

Downloads:570

QQ 8.9.25
December 28, 2022

Version:8.9.25

Uploaded:December 28, 2022 at 4:01AM UTC

File size:309.57 MB

Downloads:147

QQ 8.9.23
December 11, 2022

Version:8.9.23

Uploaded:December 11, 2022 at 5:48PM UTC

File size:303.69 MB

Downloads:250

QQ 8.9.20
November 22, 2022

Version:8.9.20

Uploaded:November 22, 2022 at 8:58AM UTC

File size:305.09 MB

Downloads:309

QQ 8.9.19
November 8, 2022

Version:8.9.19

Uploaded:November 8, 2022 at 6:23PM UTC

File size:293.68 MB

Downloads:288

QQ 8.9.18
November 5, 2022

Version:8.9.18

Uploaded:November 5, 2022 at 9:20PM UTC

File size:293.67 MB

Downloads:133

QQ 8.9.15
October 19, 2022

Version:8.9.15

Uploaded:October 19, 2022 at 11:05PM UTC

File size:296.9 MB

Downloads:518

QQ 8.9.13
October 3, 2022

Version:8.9.13

Uploaded:October 3, 2022 at 12:14AM UTC

File size:296.14 MB

Downloads:490

QQ 8.9.10
October 3, 2022

Version:8.9.10

Uploaded:October 3, 2022 at 12:14AM UTC

File size:295.44 MB

Downloads:154

QQ 8.9.8
August 27, 2022

Version:8.9.8

Uploaded:August 27, 2022 at 4:05PM UTC

File size:327.59 MB

Downloads:567