What's new in Lifebox

From version Lifebox 3.0.4:

- Improved user interface
- Upgrade features
- Bug fixes and performance improvements

About Lifebox

- Lifebox: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu cá nhân trên đám mây với các tính năng:
- Lưu trữ: Đảm bảo lưu trữ dữ liệu cá nhân bảo mật và an toàn
- Khôi phục: Chuyển dữ liệu từ đám mây xuống thiết bị cá nhân mới hoặc cài đặt lại
- Chia sẻ: Cho phép mời, chia sẻ nội dung theo từng đối tượng cụ thể
- Truy cập: Truy cập nội dung, dữ liệu cá nhân mọi nơi, mọi lúc có kết nối Internet

Lifebox variants

Variant
Arch
Version
DPI
(Android 6.0+)
Latest: 3.0.4 on November 17, 2023
All versions
Lifebox 3.0.4
November 17, 2023

Version:3.0.4

Uploaded:November 17, 2023 at 10:09AM UTC

File size:33.73 MB

Downloads:12

Lifebox 2.3.1
June 12, 2022

Version:2.3.1

Uploaded:June 12, 2022 at 12:00AM UTC

File size:39.69 MB

Downloads:1