What's new in Metal Slug: Awakening

From version Metal Slug: Awakening 1.5.2:

【Mùa giải mới - Chương Mới Của Cuộc Phiêu Lưu - Nội dung cập nhật phiên bản】

1. Tính năng mới - Hang Kho Báu
2. Tính Năng Tăng Cấp - Chiến Dịch Tổ Đội Vực Sâu
3. Hệ thống mới - Tăng tốc phát triển
4. Vũ Khí Mới - Súng Laser
5. Anh hùng mới - Eiserner

About Metal Slug: Awakening

All versions
Metal Slug: Awakening 1.5.2
December 25, 2023

Version:1.5.2

Uploaded:December 25, 2023 at 8:07PM UTC

File size:1799.16 MB

Downloads:179

Metal Slug: Awakening 1.2.2
November 20, 2023

Version:1.2.2

Uploaded:November 20, 2023 at 8:31PM UTC

File size:1370.66 MB

Downloads:102

Metal Slug: Awakening 1.1.0
August 24, 2023

Version:1.1.0

Uploaded:August 24, 2023 at 2:33PM UTC

File size:1283.03 MB

Downloads:201