What's new in Play Together VNG

Cùng chơi với những nội dung mới!
• Hệ thống cặp đôi mới
• Sự kiện mới : Sự kiện cặp đôi
• Nâng cấp khu vực Plaza
• Cập nhật côn trùng và pet mới
• Cập nhật 2 bảng điểm danh sự kiện mới

Cùng chơi dễ dàng hơn nào!
• Đổi mới danh mục quà thư
• Cải thiện giao diện người dùng và các bất tiện khác
Cập nhật thông tin chi tiết hơn ở các kênh chính thức của Play Together nhé! 

From version Play Together VNG 1.64.1:

About Play Together VNG

All versions
Play Together VNG 1.64.1
September 14, 2023

Version:1.64.1

Uploaded:September 14, 2023 at 3:30AM UTC

File size:1110.2 MB

Downloads:44

Play Together VNG 1.63.0
August 17, 2023

Version:1.63.0

Uploaded:August 17, 2023 at 12:49AM UTC

File size:1147.94 MB

Downloads:180

Play Together VNG 1.62.0
July 19, 2023

Version:1.62.0

Uploaded:July 19, 2023 at 11:50PM UTC

File size:1396.39 MB

Downloads:218

Play Together VNG 1.61.1
June 28, 2023

Version:1.61.1

Uploaded:June 28, 2023 at 4:17AM UTC

File size:1391.24 MB

Downloads:87

Play Together VNG 1.61.0
June 22, 2023

Version:1.61.0

Uploaded:June 22, 2023 at 12:14AM UTC

File size:1391.24 MB

Downloads:124

Play Together VNG 1.60.1

Version:1.60.1

Uploaded:May 31, 2023 at 4:09AM UTC

File size:1410.48 MB

Downloads:97

Play Together VNG 1.60.0

Version:1.60.0

Uploaded:May 25, 2023 at 1:45AM UTC

File size:1410.48 MB

Downloads:74

Play Together VNG 1.59.1
April 29, 2023

Version:1.59.1

Uploaded:April 29, 2023 at 10:03AM UTC

File size:1391.67 MB

Downloads:55

Play Together VNG 1.59.0
April 27, 2023

Version:1.59.0

Uploaded:April 27, 2023 at 12:29AM UTC

File size:1391.67 MB

Downloads:49

Play Together VNG 1.58.1
March 31, 2023

Version:1.58.1

Uploaded:March 31, 2023 at 7:37AM UTC

File size:1402.28 MB

Downloads:54