What's new in VNPT Money

From version VNPT Money 1.2.2.8:

Bản cập nhật 1.2.2.8 có gì ?
- VNPT Money tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
- Hãy cập nhật ngay phiên bản mới của VNPT Money để có thể trải nghiệm thanh toán dịch vụ an toàn, tiện lợi.

About VNPT Money

VNPT Money variants

Variant
Arch
Version
DPI
(Android 5.0+)
Latest: 1.1.6.8 on October 2, 2023
All versions
VNPT Money 1.2.2.8
June 10, 2024

Version:1.2.2.8

Uploaded:June 10, 2024 at 2:15AM UTC

File size:190.94 MB

Downloads:5

VNPT Money 1.2.2.6
June 3, 2024

Version:1.2.2.6

Uploaded:June 3, 2024 at 2:49AM UTC

File size:190.9 MB

Downloads:9

VNPT Money 1.2.2.5
May 28, 2024

Version:1.2.2.5

Uploaded:May 28, 2024 at 5:10AM UTC

File size:190.93 MB

Downloads:8

VNPT Money 1.2.2.4
May 27, 2024

Version:1.2.2.4

Uploaded:May 27, 2024 at 1:21AM UTC

File size:190.93 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.2.2
May 23, 2024

Version:1.2.2.2

Uploaded:May 23, 2024 at 2:27AM UTC

File size:189.31 MB

Downloads:9

VNPT Money 1.2.2.1
May 15, 2024

Version:1.2.2.1

Uploaded:May 15, 2024 at 7:51AM UTC

File size:189.31 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.1.9
May 2, 2024

Version:1.2.1.9

Uploaded:May 2, 2024 at 2:29AM UTC

File size:189.43 MB

Downloads:13

VNPT Money 1.2.1.8
April 24, 2024

Version:1.2.1.8

Uploaded:April 24, 2024 at 2:16AM UTC

File size:189.26 MB

Downloads:13

VNPT Money 1.2.1.6
April 15, 2024

Version:1.2.1.6

Uploaded:April 15, 2024 at 5:26AM UTC

File size:189.25 MB

Downloads:7

VNPT Money 1.2.1.5
April 8, 2024

Version:1.2.1.5

Uploaded:April 8, 2024 at 7:25AM UTC

File size:189.28 MB

Downloads:6