What's new in VNPT Money

Bản cập nhật 1.2.1.2 có gì ?
- VNPT Money tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
- Hãy cập nhật ngay phiên bản mới của VNPT Money để có thể trải nghiệm thanh toán dịch vụ an toàn, tiện lợi.

About VNPT Money

See available downloads
A more recent upload may be available below!

Download VNPT Money

This release may come in several variants. Consult our handy FAQ to see which download is right for you.

Variant
Arch
Version
DPI
1.2.1.2 APK
500
March 19, 2024
universal
Android 6.0+
nodpi
All Releases
VNPT Money 1.2.2.2
May 23, 2024

Version:1.2.2.2

Uploaded:May 23, 2024 at 2:27AM UTC

File size:189.31 MB

Downloads:9

VNPT Money 1.2.2.1
May 15, 2024

Version:1.2.2.1

Uploaded:May 15, 2024 at 7:51AM UTC

File size:189.31 MB

Downloads:11

VNPT Money 1.2.1.9
May 2, 2024

Version:1.2.1.9

Uploaded:May 2, 2024 at 2:29AM UTC

File size:189.43 MB

Downloads:13

VNPT Money 1.2.1.8
April 24, 2024

Version:1.2.1.8

Uploaded:April 24, 2024 at 2:16AM UTC

File size:189.26 MB

Downloads:10

VNPT Money 1.2.1.6
April 15, 2024

Version:1.2.1.6

Uploaded:April 15, 2024 at 5:26AM UTC

File size:189.25 MB

Downloads:5

VNPT Money 1.2.1.5
April 8, 2024

Version:1.2.1.5

Uploaded:April 8, 2024 at 7:25AM UTC

File size:189.28 MB

Downloads:6

VNPT Money 1.2.1.4
April 2, 2024

Version:1.2.1.4

Uploaded:April 2, 2024 at 3:09AM UTC

File size:189.28 MB

Downloads:6

VNPT Money 1.2.1.3
March 22, 2024

Version:1.2.1.3

Uploaded:March 22, 2024 at 3:11AM UTC

File size:188.49 MB

Downloads:4

VNPT Money 1.2.1.2
March 19, 2024

Version:1.2.1.2

Uploaded:March 19, 2024 at 9:25AM UTC

File size:188.15 MB

Downloads:3

VNPT Money 1.2.1.1
March 11, 2024

Version:1.2.1.1

Uploaded:March 11, 2024 at 7:41AM UTC

File size:188.14 MB

Downloads:13

Comments